Sykkeltur Gullbrå- Eidslandet 10.juni 2012

Gullbrå: Klare til start
Gullbrågjeng
Samling i eit Nesheimstun
I  god fart ned Botnabrekkene
Kjekt å kunna nyta synet av dei flotte fossane
Gjennom idyllisk tun på Lavik
Matpause på Flatekval
meir fisk