Trefallstranda

Merkesneset 11. november
Trefallstranda
Oddaneset 20. oktober
Oversiktsbilete frå Trefall
Forsøk på å løysa ut skred
Grunnundersøking 2014
Oddaneset 11. nov 2016
Masselagring
Oddaneset 2. desember
Frå Oddaneset mot Merkesneset (Professorhytta)
Nyevegen i retning Brakestad
Trefallstranda
9. desember, i retning Trefall
9. desember, i retning Brakestad
meir fisk