november 2011

Mountain hikes

Information about mountain trips here...

The støl-hikes and other mountain hikes in Eksingedalen

Stølsliv i Eksingedalen

Eksingedalen har mange fine stølar og fjell som innbyr til gode opplevingar i naturen.

I samband med områdetiltaket "Levande Fosselandskap" 2000-2003, vart det i Eksingedalen gjort eit stort arbeid med å rydde og merke stølsvegar. Gamle stiar vart leit fram att og bruer vart istandsette. Dei mest brukte vegane vart også rydda og merkt på ny med blå merke. Det vart sett opp informasjonsskilt ved stølsvegen til dei fleste stølane i dalen, og laga brosjyrer med informasjon om dei ulike stølane. 

meir fisk