januar 2012

Sprekt arbeidsstyre i 60 år gammalt lag

På årsmøtet i Eksingedalen Kvinne- og familielag 30.januar vart det vald eit nytt arbeidsstyre: Evelyn Gullbrå, Anita Gullbrå, Karin Flatekval, Haldis Øvstedal og Inger Marie Lavik.

Ei sak som vart diskutert på møtet var lagsstrukturen i Eksingedalen. Er her for mange lag til at bygda greier drifta dei? Dette er ein diskusjon som vil halda fram i dalen i 2012 - så kanskje det 60 år gamle laget vert omskapt ved neste åsmøte.Nye tankar omkring lagsstrukturen i dalen vert nok diskusjonstema i fleire lag i 2013.


Laget feira seg sjølv med jubileumskake på årsmøtet 30.januar 2012. Foto. Karin Flatekval


Vaksdalsmeisterskap i skistafett

Tidspunkt: 
25. Mars 2012 - 13:00
Beskrivelse: 

Vaksdalsmeisterskap i skistefett på Bergo kl. 13.00. Eksingedalen IL

Lagsmeisterskap på ski

Tidspunkt: 
3. Mars 2012 - 13:00
Beskrivelse: 

Lagsmeisterskap i langrenn i klassisk stil på Bergo kl. 13.00. Eksingedalen IL

Karusellrenn i lysløypa

Tidspunkt: 
6. Mars 2012 - 19:00
Beskrivelse: 

Friteknikkrenn for alle klassar på Bergo kl. 19.00. Eksingedalen IL. Renn nummer 2 i karusellen.

Skileikdag, Bergo

Tidspunkt: 
12. Februar 2012 - 12:00
Beskrivelse: 

Første skileikdag vert søndag 12. februar kl. 12.00 på Bergo. Eksingedalen IL

Årsmøte i Bygrdarådet

Tidspunkt: 
16. Februar 2012 - 19:30
Beskrivelse: 

Eksingedalen skule

Oppkøyrd løype på Gullbrå

Velkomen på tur !For dei som vil ta søndagsturen i faste spor, er det oppkøyrd rundløype på Gullbrå. Løypa er laga 28.jan med snøscooter og sporkjelke. Den blir ståande til snø eller vind slettar den ut. 

Lengd: 1,5 km. Lett kupert terreng. Start like over brua på Gullbrå.

 

 

 

Løypa ligg klar for innrykk

Soknerådsmøte i Nesheim sokn

Tidspunkt: 
25. Januar 2012 - 19:30

Våronnmøte i Ljosheim

Tidspunkt: 
15. Februar 2012 - 11:00
Beskrivelse: 

Møte i Ljosheim kl. 11.00. Arrangør er Landbruksrådgiving Hordaland.

Pizza- og quizkveld

Tidspunkt: 
9. Mars 2012 - 19:30
Beskrivelse: 

Det blir ny pizza og quiskveld i Ljosheim 9. mars kl. 19.30. Påmelding til Karin (tlf. 90025856), eller Britt (tlf. 97063419) innan torsdag 8. mars. Aldersgrense f.o.m. ungdomsskulen. Med helsing Dølalaget.

Nytt namn og ny leiar

Eksingedalen IL er namnet - og den første leiaren er Elisabeth Holth. Ein leiar som har fostra opp ein vinnar - måtte det smitta på heile laget!

Tidlegare hadde Eksingedalen og Modalen felles idrettslag, EMIL. Modalen etablerte sitt eige lag i 2011. Årsmøtet laurdag 21.januar 2012 fekk EMIL nytt namn - og Elisabeth overtok leiarvervet frå Einar Hovda Nilsen.

         

Fottur Kvitanosi

Tidspunkt: 
26. August 2012 - 11:00
Beskrivelse: 

Det vert fottur til Kvitanosi. Avreise frå Voladammen kl 11.00.


Det vert lagt opp til at nokon går tilbake samme veg, mens andre går nedatt til Gullbrå.


Prøver å fylle opp bilane på veg til Vola.


Treng du skyss kan du ringe 918 33 752

Sykkeltur Gullbrå - Eidslandet

Tidspunkt: 
10. Juni 2012 - 11:30
Beskrivelse: 

Eksingedalen IL arrangerer Sykkeltur frå Gullbrå til Eidslandet.

Vi starter frå Gullbrå kl 11.30. Det er mulig å "henge seg på" etterkvart som ein kjem nedover.

Det går buss tilbake frå Eidslandet. Syklane kan sendast oppover med godsbilen på tirsdag 12. juni.

Hugs pengar til bussbillett og transport av sykkelen.

Tlf 918 33 752

 

Tur til Nesstølen avlyst

Tidspunkt: 
5. September 2012 - 17:30
Beskrivelse: 

Turen er avlyst.

Tur Eksestølen

Tidspunkt: 
22. August 2012 - 18:00
Beskrivelse: 

Eksingedalen IL arrangerer kveldstur til Eksestølen.

Avreise frå vegen kl 18.00

Alle er velkommen med på tur.

tlf 918 33 752

Tur Øksendalsstølen

Tidspunkt: 
27. Juni 2012 - 18:00
Beskrivelse: 

Eksingedalen IL arrangerer kveldstur til Øksendalsstølen

Avreise frå Øksendalen kl 18.00

Alle velkommen med på tur

tlf 918 33 752

Tur til Vetlejordstølen

Tidspunkt: 
6. Juni 2012 - 18:00
Beskrivelse: 

Eksingedalen IL arrangerer kveldstur til Vetlejordstølen

Alle er velkommen med på tur.

Avreise frå vegen kl 18.00

Tlf 918 33 752

Skitur Kvitanosi

Tidspunkt: 
6. April 2012 - 11:00
Beskrivelse: 

Eksingedalen IL arrangerer skitur til Kvitanosi.

Avreise frå Gullbrå kl 11.00.

Alle er velkommen med på tur.

Turen kan verte avlyst ved dårleg vèr.

Tlf 918 33 752

Skitur Haugastølen

Tidspunkt: 
18. Mars 2012 - 12:00
Beskrivelse: 

Eksingedalen IL arrangerer skitur til Haugastølen og Lavikastølen.

Det vert avreise frå Haugen kl 12.00. Tilbake går turen om Lavikastølen dersom det ikkje er rasfare.

Alle er velkommen med på tur.cheeky

Turen kan verte avlyst ved dårlig vèr.

Tlf 918 33 752

Bygdakafe Eksingedalen skule

Tidspunkt: 
16. Februar 2012 - 12:30

Foreldremøte Eksingedalen skule

Tidspunkt: 
2. Februar 2012 - 19:00
Beskrivelse: 

For 5.+6. klasse kl 19-19.30, 8.-10.klasse frå kl 19.30

Årsmøte K&Flaget

Tidspunkt: 
30. Januar 2012 - 20:00
Beskrivelse: 

Møtet vert halde på Eksingedalen skule

Gudsteneste Nesheim

Tidspunkt: 
10. Juni 2012 - 11:00

Gudsteneste Nesheim

Tidspunkt: 
13. Mai 2012 - 11:00
meir fisk