oktober 2013

Møte hjå Inger og Yngve Lavik

Tidspunkt: 
7. November 2013 - 20:00
Beskrivelse: 

Odd Alvheim frå Samemisjonen held møte hjå Inger og Yngve torsdag 7. november kl. 20.00

FRAMTIDSBLIKK – EKSINGEDALEN

Vaksdal kommune, Eksingedalen Bygdaråd og Vaksdal/Eksingedalen bondelag skipar til folkemøte onsdag 6. november kl 19.00 på Eksingedalen skule.
Tittelen på møtet er «Opp og fram – 2025», og tema som skal diskuterast er: Jordbruk, næringsutvikling og busetjing.

 Innlegg:
 "Utfordringar og mogelegheiter" Eirik Haga, ordførar, Vaksdal kommune

"Kva kan vi gjere for å utvikle arbeidsplassar i Eksingedalen?": Ole Bakkebø, landbruksdirektør i Hordaland

"Drahjelp til lønsam næringsutvikling": Ole A. Smette, Innovasjon Norge

"Eksingedalen sine utfordringar" v/ Bygdarådet og Bondelaget

 

Etter innlegga vert det diskusjon og meiningsytringar.

I tillegg vert det kulturelle innslag ved jenteguppa KNIS, og ei enkel matservering.

Medlemsmøte i Kvinne- og Familielaget

Tidspunkt: 
31. Oktober 2013 - 19:30
Beskrivelse: 

Det vert medlemsmøte med strikkekafè hjå Karin Flatekval torsdag 31. oktober kl. 19.30. Eksingedalen Kvinne- og Familielag.

Gamle ferdslevegar i fokus

Det er lenge sidan eksingedølane måtte bruka føtene for å koma seg ut av dalen, og sekk eller kjeipe for å frakta varer til og frå heimane sine. Eksingedalen skule har brukt tid denne hausten for å bli kjende med denne delen av dalen sin historie.
Dei let det ikkje bli med det. Atter ein gong blir me invitert til å få sjå og høyra resultatet av arbeidet. Under ser de plakaten som kom i postkassen i går, mandag. Og som de ser, alle er velkomne. Ferdslevegane som det er arbeidd med endar, for eksingedølar, i Teigdalen, Modalen og på Strondè. Kanskje ein tur til Bergo hadde vore noko for folk frå desse stadane på torsdag 24. oktober kl. 19.00?

BINGO på Ekse Grendahus

Tidspunkt: 
25. Oktober 2013 - 19:00
Beskrivelse: 

Bingo på grendahuset med god atmosfære og fine premiar. 4 omgangar kun avbrote av kafiipause midt på.

18. Oktober 2013 - 10:20

Tidspunkt: 
18. Oktober 2013 - 10:20
Vertilhøve: 
Pent
Vannstand: 
Lav
Luft-temperatur: 
0 grader
Vasstemperatur: 
+ 5 grader
Kommentar: 
Vindstille og ingen vakaktivitet.

Gudsteneste i Nesheim kyrkje

Tidspunkt: 
10. November 2013 - 15:00
Beskrivelse: 
Sundag 10. november – 26. sundag i treeiningstida 
NESHEIM KYRKJE kl. 15:00. Gudsteneste. Frode Kvamsøe. Nattverd. Kyrkjekaffi

Folkemøte på Eksingedalen skule

Tidspunkt: 
6. November 2013 - 19:00
Beskrivelse: 

Ope møte med innleiarar frå Fylkesmannen, Inovasjon Norge, Vaksdal kommune og Eksingedalen. Debatt.
Stad: Eksingedalen skule onsdag 6. november kl. 19.00
Arrangør: Vaksdal kommune og Eksingedalen Bygdaråd

16. Oktober 2013 - 10:45

Tidspunkt: 
16. Oktober 2013 - 10:45
Vertilhøve: 
Skyet opphold
Vannstand: 
Lav
Luft-temperatur: 
+ 9 grader
Vasstemperatur: 
+ 6 grader
Kommentar: 
Noe tilskyende i dag og det er vindstille. Et og annet vak, men det er mye stille på overflaten.

NN & NN gjorde det ukjende kjent

Evanger var den store staden for øvre halvdelen av Eksingedalen fram til 1920-åra. Nett som ein by. Her var det fleire kaféar, butikk, skreddar, skomakar, bakar og bank. Men vegen fram var tung. To og ein halv time på eigne bein over fjellet, oftast med tung bør på ryggen. Seks timar når det var på det aller verste. Kløvhesten som i sumarhalvåret var med på turen, hadde også tung bør. 100 kilo. 50 på kvar side. Og så litt innimellom også, gjerne 120 kilo alt i alt.

 -  Det var ofte tungt, og seks timars turen drøymer eg enno om, nå to-tre mannsaldrar seinare minnes Nils Nesheim, eldstemann i dagens duo Nils & Nils, med fullt av elevar rundt seg på skulen på Bergo. 

Dei sat stille som ljos, elevar og lærarar på Eksingedalen skule då Nils Nesheim, Vetle-Nils, til venstre og onkelen Nils Nesheim, Store-Nils, hadde ein levande historietime om ferdslevegen over fjellet mellom Nesheim og Brekkhus. Foto: Gunnar Hatland

14. Oktober 2013 - 22:50

Tidspunkt: 
14. Oktober 2013 - 22:50
Vertilhøve: 
Pent
Vannstand: 
Lav
Luft-temperatur: 
+ 14, kveld + 4 grader
Vasstemperatur: 
+ 6 grader
Kommentar: 
En vindstille dag med fin temperatur, men noe kjøligere i kveld. For det meste stille på overflaten, men i korte perioder noe spred vaking.

13. Oktober 2013 - 22:15

Tidspunkt: 
13. Oktober 2013 - 22:15
Vertilhøve: 
Pent
Vannstand: 
Lav
Luft-temperatur: 
+ 16, kveld + 7 grader
Vasstemperatur: 
+ 6 grader
Kommentar: 
En spesielt fin og varm dag for årstiden. Sporadisk vaking i alle soner. Fire fiskere i elva i dag.

12. Oktober 2013 - 23:30

Tidspunkt: 
12. Oktober 2013 - 23:30
Vertilhøve: 
Pent
Vannstand: 
Lav
Luft-temperatur: 
+ 14, kveld +6 grader
Vasstemperatur: 
+ 5 grader
Kommentar: 
En ny fin og vindstille dag. Sporadisk vaking utover dagen og tidlig kveld. en fisker i elven i dag.

11. Oktober 2013 - 23:45

Tidspunkt: 
11. Oktober 2013 - 23:45
Vertilhøve: 
Pent
Vannstand: 
Under middels
Luft-temperatur: 
+ 13, kveld + 3 grader
Vasstemperatur: 
+ 5 grader
Kommentar: 
Elven har gått ned med ca 10 cm i dag. Noe vak fra 1300 - 1500. For det meste vindstille.

Sesongavslutning for Stølatrimmen i Eksingedalen

No er der siste sjanse til å skaffa seg poeng i Stølatrimmen for året 2013. Bøkene vert henta heim frå kommande veke, veke 42. Så nytt dei siste dagane av hausferien til stølsturar i Eksingedalen. Fjellet er vakkert, vermeldingane er gode: God tur!


Utsyn frå Gullbråholmen,10.oktober 2013 - ein av 15 postar i Stølatrimmen. Nye bøker vert lagt ut - og det er klart for å registrear seg for kommande sesong. Foto: LivA Bergo

10. Oktober 2013 - 22:25

Tidspunkt: 
10. Oktober 2013 - 22:25
Vertilhøve: 
Pent
Vannstand: 
Middels
Luft-temperatur: 
+ 13, kveld +1 grader
Vasstemperatur: 
+ 6 grader
Kommentar: 
Middels vannstand, men synkende. Fin temp om dagen, men kaldt om natta. Nesten ingen vak å se.

9. Oktober 2013 - 23:00

Tidspunkt: 
9. Oktober 2013 - 23:00
Vertilhøve: 
Lettskyet pent
Vannstand: 
Middels
Luft-temperatur: 
+ 13. kveld + 3 grader
Vasstemperatur: 
+ 7 grader
Kommentar: 
I kveld delvis blå himmel, men betydelig kaldere. Et og annet vak å se, men for det meste stille. Regner med frost i natt.

Kulturkveld Eksingedalen skule

Tidspunkt: 
24. Oktober 2013 - 19:00
Beskrivelse: 

Presentasjon av temaveka: Ferdslevegar

Folkemøte om Beinhelleren – utan jubelrop

-  De veit det vel allereie, de som kjenner huset her. I tillegg til utgangen gjennom hovuddøra, er det også naudutgang gjennom kjøkenet!

Han er tydelegvis vant til litt av kvart, og kan leksa si, møteleiaren frå NVE på folkemøtet om utbyggingsplanane for Beinhelleren pumpekraftverk. Men det vart likevel ikkje så heitt på møtet at det vart naudsynt å bruka nødutgangen.Magne Geir Verlo frå NVE Førde som leia møtet, sakshandsamar Stein Wisthus Johansen frå NVE og Kjell Hegna frå Fylkesmannen i Hordaland kunne forhåpentlegvis summera opp at sjølv om Beinhelleren pumpe er ei sak det ikkje finst jubelrop for, så vart tempen på folkemøtet halde på eit nøkternt nivå. Foto: Gunnar Hatland


8. Oktober 2013 - 22:05

Tidspunkt: 
8. Oktober 2013 - 22:05
Vertilhøve: 
Regn
Vannstand: 
Liten flom
Luft-temperatur: 
+ 13 grader, i kveld 11 grader
Vasstemperatur: 
+ 7 grader
Kommentar: 
Vannstanden har holdt seg stabilt høy. Litt mindre regn i dag, og avtagende nå i kveld. Lite og ingen vaking. Fra onsdag kveld og videre blir det pent vær og noe kjøligere.

7. Oktober 2013 - 22:05

Tidspunkt: 
7. Oktober 2013 - 22:05
Vertilhøve: 
Mye regn
Vannstand: 
Liten flom
Luft-temperatur: 
+ 13 grader
Vasstemperatur: 
+ 7 grader
Kommentar: 
Det har regnet mye og elven har steget i hele dag. Blir vist samme vær på tirsdag. Naturlig nok intet livstegn på overflaten.

5. Oktober 2013 - 12:15

Tidspunkt: 
5. Oktober 2013 - 12:15
Vertilhøve: 
Litt regn og yr
Vannstand: 
Middels
Luft-temperatur: 
+ 11 grader
Vasstemperatur: 
+ 7 grader
Kommentar: 
Det har regnet en del i natt og elven har steget med ca 50 cm. Lite vak så langt i dag.

4. Oktober 2013 - 21:55

Tidspunkt: 
4. Oktober 2013 - 21:55
Vertilhøve: 
Litt regn
Vannstand: 
Lav
Luft-temperatur: 
+ 14 dagtid, kveld + 9 grader
Vasstemperatur: 
+ 6 grader
Kommentar: 
Pent først på dagen, men etterhvert noe regn utpå dagen. Det er vindstille og sporadisk vaking, mest i øvre del av sone 3. Etter meldingene fremover vil det bli noe regn og vannstanden vil sansynligvis stige.

4. Oktober 2013 - 21:50

Tidspunkt: 
4. Oktober 2013 - 21:50
Vertilhøve: 
Litt regn
Vannstand: 
Lav
Luft-temperatur: 
+ 14, kveld + 9 grader
Vasstemperatur: 
+ 6 gader
Kommentar: 
Fint først på dagen, men på ettermiddagen noe regn. Det er vindstille og sporadisk vaking, mest i øvre halvdel av sone 3.
meir fisk