oktober 2014

Flom i Ekso

Denne videoen tok Audun Yndestad av Ekso under haustflomen.

Fossen fløymer

Kvitestakken på Brakestad fossar kvit. Dei store nedbørsmengdene det siste døgnet viser godt sjølv i eit regulert vassdrag som Eksingedalsvassdraget. Bønder sikrar rundballar og sjekkar grøfter og stikkrenner. Samt ventar på at dette skal gå over.

Vatnet går opp i gardsvegen på sørsida av elva.

Lysmesse / Lys Vaken-helg

Tidspunkt: 
6. Desember 2014 - 15:00
Beskrivelse: 

Lysmesse / Lys Vaken-helg.
Med kyrkjelydsprest Marianne B. Gammelsæter, sokneprest Frode Kvamsøe og born og unge i Eksingedalen. Nattverd. Takkoffer til kyrkjemusikalsk verksemd. Kyrkjekaffi.

Gudsteneste i Nesheim kyrkje

Tidspunkt: 
16. November 2014 - 15:00
Beskrivelse: 

Gudsteneste med nattverd i Nesheim kyrkje ved Frode Kvamsøe kl 15.00. Offer til HimalPartner. Servering av betasuppe. Songstund med salmar frå den nye salmeboka. Kyrkjekaffi.

Strikkekafe

Tidspunkt: 
29. Oktober 2014 - 19:30
Beskrivelse: 

Hjå Astrid på Lavik.
Kvinne- og familielaget

STRIKKEKAFÉ HJÅ ASTRID

Kvinne- og familielaget inviterer til STRIKKEKAFÈ  onsdag 29.oktober kl.19.30 hjå Astrid på Lavik. I tillegg til strikking vert det lagssaker, kaffiservering og kaffiutlodding.

"Ta gjerne med naboen" er oppmodinga medlemmane får i frå styret

16. Oktober 2014 - 10:55

Tidspunkt: 
16. Oktober 2014 - 10:55
Vertilhøve: 
Pent
Vannstand: 
Middels
Luft-temperatur: 
+ 3 grader
Vasstemperatur: 
+ 5 grader
Kommentar: 
Pent og vindstille. Et og annet vak. Lufttemperatur på 10 - 11 grader midt på dagen når sola kommer.

13. Oktober 2014 - 12:25

Tidspunkt: 
13. Oktober 2014 - 12:25
Vertilhøve: 
Lettskyet pent
Vannstand: 
Middels
Luft-temperatur: 
+ 10 grader
Vasstemperatur: 
+ 7 grader
Kommentar: 
Sporadisk vaking. Flere fisker fra 1/2 kg og oppover forrige uke. En fisker i elven i dag.

Siste inspurt for Stølatrim denne sesongen

Turgruppa i Eksingedalen IL melder at bøkene vert samla inn like over haustferien. Siste sjanse til å regitrera seg for denne sesongen er såleis denne veka. Nye bøker vert lagt ut - og neste seong er med det i gang. Premiering på årsmøtet til idrettslaget i januar. God tur!

Status for mobilutbygginga i Eksingedalen

Einingsleiar for samfunnsutvikling, Willy-André Gjesdal, har gjeve denne statusen for arbeidet med mobilutbygginga til Eksingedalen bygdaråd  (per 29. september 2014):

1.Trefall og Gullbrå. Telenor venter på tilbakemelding frå Norkring på løyve til innplassering av utstyr. Telenor venter svar i løpet av oktober 2014.

Møte i Nesheim kyrkje

Tidspunkt: 
9. Oktober 2014 - 19:00
Beskrivelse: 

Anita Solbakk og Leiv Nesheim frå Norhordland Indremisjon held møte i Nesheim kyrkje torsdag 9. oktober kl. 19.00

2. Oktober 2014 - 10:40

Tidspunkt: 
2. Oktober 2014 - 10:40
Vertilhøve: 
Lettskyet pent
Vannstand: 
Middels
Luft-temperatur: 
+ 9 grader
Vasstemperatur: 
+ 8 grader
Kommentar: 
Etter noe regn i natt har elven steget med ca 25 cm, men er på vei synkende. Trolig perfekt vannstand i helga. Sporadisk vaking.
meir fisk