mars 2017

TINE-plakett til Rune Nesheim

På årssamlinga til TINE-produsentlaget for Vaksdal og Modalen, som vart halde på Bergsdalstunet, fekk Rune Nesheim overrekt 10-årsplakett for levering av elitemjølk. Som namnet på plaketten seier, har Rune levert elitemjølk samanhengande i 10 år. Gunn Elise Helle, rådsmedlem i TINE-sørvest og Kristine Sæterdal som er leiar i det lokale produsentlaget stod for overrekkinga.

Årsmøte i Øvre Eksingedalen Grunneigarlag

Tidspunkt: 
20. Mars 2017 - 20:00
Beskrivelse: 

Årsmøte i Øvre Eksingedalen Grunneigarlag på Eksingedalen skule.

Ope Vaksdalsmeisterskap i langrenn, fri teknikk

INVITASJON TIL DET TREDJE OPNE VAKSDALS-MEISTERSKAP I LANGRENN, FRI TEKNIKK

PÅ NESHEIM, EKSINGEDALEN SØNDAG 12. MARS 2016 KL. 12.00

Rennet går i fri teknikk. Det blir også køyrt klassisk-spor.

Tidspunkt: søndag 12. mars klokka 12.00 på Nesheim

Det blir konkurrert i:

-vanlege klassar, gutar og jenter, kvinner og menn

-trim kvinner og menn

-miksklasse alle aldrar: For alle som vil gå utan tidtaking, med valfri løypelengd. Du går i mål når du synes du har gått langt nok.

meir fisk