mars 2017

Sakliste til årsmøte klar

Til årsmøte i Eksingedalen Bygdaråd 6. april, er fylgjande saklite klar:

 

Endeleg sakliste til årsmøte i Eksingedalen Bygdaråd:

1.    Godkjenning av innkalling og sakliste

2.    Val av møteleiar og skrivar

3.    Gjennomgang av årsmelding for 2016

2016-2017

 

 

Årsmelding for Eksingedalen Bygdaråd 2016-mars 2017

 

Årsmøte for 2015 vart halde 7.april 2016. Etter nye vedtekter frå 2014, har alle folkeregistrerte i Eksingedalen over 16 år møterett og stemmerett ved årsmøte.

Arbeidsstyret har dette året vore slik samansett: Frøydis Gullbrå (leiar), Laila Bolstad, Jon Trefall.

Det har i 2016 vore arbeidd med desse sakene:

Halde fram med følgjande faste saker for bygdarådet:

Eksingedalen Snarkjøp opnar!

Tidspunkt: 
7. April 2017 - 10:00
Beskrivelse: 


Blide Hege opnar butikk til påske!

Eksingedalen kan gle seg! For fredag 7.april opnar Hege Marie Lavik opp att butikken på Lavik under namnet Eksingedalen Snarkjøp. Ho kan ynskja både bygdafolk og tilreisande velkommen til påskehandel på Lavik. Butikken er heilt ny: Nytt golv, nymåla veggar, ny innreiing og ikkje minst: Ny himling med ledljos. Hege er godt nøgd. Ho har pussa opp heile butikken og husveret oppe også. Det har vore mykje arbeid, men no kjenner Hege det ekstra spennande: For snart kjem varene, og det er knappe to veker til alt er skikkeleg i gang!

- Eg gler meg veldig, seier Hege. Eg opnar fredag 7.april kl 10.00. Eg er spent på om folk kjem!

Dekka med DAB

Øvste del av dalen, Ekse og Gullbrå fekk inn lyd i DAB-radioen i dag. Dermed er heile dalen utbygd med DAB+ signal, og me er rusta for nedbygging av FM band. 

DAB-adapter med gode signal på Gullbrå                                Foto: Frøydis Gullbrå

Soknerådsmøte i Nesheim sokn

Tidspunkt: 
20. April 2017 - 19:30
Beskrivelse: 

Møte i Nesheim sokneråd 20.april kl. 19.30 i Nesheim kyrkje.

Familiemøte i Nesheim kyrkje

Tidspunkt: 
22. April 2017 - 15:00
Beskrivelse: 

Familiemøte i Nesheim kyrkje laurdag 22. april kl. 15.00 ved Anita Solbakk og Leiv Nesheim frå Nordhordland Indremisjon.

Onsdagstur til Trefallstølen

Tidspunkt: 
6. September 2017 - 18:00
Beskrivelse: 

ved Turgruppa Eksingedalen IL
Alle er velkomne med!

Onsdagstur til Gullbråholmen

Tidspunkt: 
30. August 2017 - 18:00
Beskrivelse: 

ved Turgruppa Eksingedalen IL
Alle er velkomne med!

Onsdagstur til Nonhaugen

Tidspunkt: 
23. August 2017 - 18:00
Beskrivelse: 

ved Turgruppa Eksingedalen IL
Alle er velkomne med!

 

Onsdagstur til Nesheimstølen

Tidspunkt: 
16. August 2017 - 18:00
Beskrivelse: 

ved Turgruppa Eksingdalen IL
Alle er velkomne med!

Onsdagstur frå Bergo til Yksendalsstølen

Tidspunkt: 
14. Juni 2017 - 18:00
Beskrivelse: 

ved turgruppa i Eksingedalen IL.
Alle er velkomne med!

Onsdagstur til Nesstølen

Tidspunkt: 
7. Juni 2017 - 18:00
Beskrivelse: 

ved turgruppa Eksingedalen IL.
Alle er velkomne med!

Onsdagstur til Eikefetstølen

Tidspunkt: 
31. Mai 2017 - 18:00
Beskrivelse: 

ved turgruppa Eksingedalen IL
Alle er velkomne med!

Onsdagstur til Vetlejordstølen

Tidspunkt: 
24. Mai 2017 - 18:00
Beskrivelse: 

ved Turgruppa Eksingedalen IL.
Alle er velkomne med!

Sykkeltur Gullbrå-Modalstunnelen

Tidspunkt: 
25. Mai 2017 - 11:00
Beskrivelse: 

Sykkeltur frå Gullbrå til Modalstunnelen i samband med at sykkelrittet ”Tour des Fjords” passerer Eksingedalen. Fellesarrangement  mellom Eksingedalen IL og Bygdarådet. PROGRAM ved tunnelen !

 

 

 

Årsmøte i Øvre Eksingedalen Maskinlag

Tidspunkt: 
20. Mars 2017 - 19:00
Beskrivelse: 

Årsmøte på Eksingedalen skule kl. 19.00

Årsmøte i Eksingedalen Bygdaråd

Årsmøte Bygdarådet

Tidspunkt: 
6. April 2017 - 19:30
Beskrivelse: 

Årsmøte finn stad torsdag 6.april 2017 på Eksingedalen skule kl 19.30

Alle over 16 år som er folkeregistrerte i Eksingedalen har møterett og stemmerett ved årsmøtet i Eksingedalen Bygdaråd

Eksingedalen anno 1887

 

I 1887 utgav Thrond Sjursen Haukenæs Natur Folkeliv og Folketro paa Voss  og Vossestranden som er ei samling av folkelivsskildring, eventyr og sagn. Forteljinga under er henta herfra. Me har funne denne på historier.no  

Omtrent 1 Mil i Nord for Teigdalen ligger Eksingedalen. Er der trangt og vildt i Teigdalen, med daarlige Færdselsveie og sparsomme Næringskilder, saa er alt dette i endnu høiere Grad særegent for Eksingedalen. Kun den, der fra Barnsben af er vant med saadanne Omgivelser og saadanne Livsforholde, kan leve og befinde sig vel paa saadanne Steder. Mest maa man forundre sig paa, at Folk overhovedet har holdt paa at bosætte sig i saadanne Afkroge.

<--break- />

Eksingedalen er beboet i en Længde af henved 5 Mil. Den tager sin Begyndelse ved Eidsfjorden, der ligger i Brudviks Præstegjeld, gaar først mod Nordøst, indtil den skjærer Bygdegrændsen, og fortsætter siden ret mod Øst gjennem en Del af Hosanger Præstegjeld og løber endelig et lidet Stykke østenfor gaarden Ladvik ind i Voss Præstegjeld, hvem de sidste og øverste gaarde i Dalen tilhører. Den Del af Dalen, som hører Hosanger til, danner et særskilt lidet Kirkesogn med en af Graasten i 1883 opbygget Kapelkirke. Bygdens Folk murede selv Kirken op under Tilsyn af Anders Ladvik; den er reist paa Gaarden Fladekvals Grund, i den smukkeste og bedste Del af Dalen. Her er ogsaa Kirkegaard, og ligeledes er der Kirkegaard paa Næsheim, som ligger noget over en Mil længere op i Dalen.

Foreldremøte Eksingedalen skule

Tidspunkt: 
30. Mars 2017 - 18:00

Skiglede, leik, konkurranse og litt alvor

50 løparar stilte på startstreken til ope Vaksdalmeisterskap, VM, i friteknikk på Nesheim Stadion i Eksingedalen. Dette er det tredje året Eksingedalen IL skipar til VM i friteknikk, rennet som avløyser den tidlegare VM-stafetten.

Resultatliste nederst på denne saka.

Rennleiar Magnar Nese ynskjer dei yngste velkomne til start.

Strikkekafè

Tidspunkt: 
18. April 2017 - 19:00
Beskrivelse: 

Strikkekafè i Ljosheim tysdag 18. april kl. 19.00. Eksingedalen Kvinne- og Familielag.

Basar

Tidspunkt: 
31. Mars 2017 - 19:00
Beskrivelse: 

Basar i Ljosheim fredag 31. mars kl. 19.00 i Ljosheim. Eksingedalen Kvinne- og Familielag.

meir fisk