september 2017

Ope møte om "Temakart friluftsområde"

Vaksdal kommune inviterer til ope informasjonsmøte og arbeidsverkstad onsdag 4.oktober kl 18 - 19.30 på skulen på Bergo. Kommuneplanleggjarane ynskjer hjelp frå innbyggjarane i til kartleggjing av friluftsområda i kommunen. Det vert invitert til  opne møte i Eksingedalen og på Dale.

11. September 2017 (Hele dagen)

Tidspunkt: 
11. September 2017 (Hele dagen)
Vertilhøve: 
Regn
Vannstand: 
Middels
Luft-temperatur: 
+ 10 grader
Vasstemperatur: 
+ 10 grader
Kommentar: 
Litt regn og vindstille. Et og annet vak. Seks fiskere i helgen. Ingen er i elven så langt i dag.

8. September 2017 (Hele dagen)

Tidspunkt: 
8. September 2017 (Hele dagen)
Vertilhøve: 
Skyet opphold
Vannstand: 
Middels
Luft-temperatur: 
+ 11 grader
Vasstemperatur: 
+ 9 grader
Kommentar: 
En fin og vindstille dag så langt. Perfekt vannstand. Et og annet vak. Ingen fiskere i elven så langt i dag

7. September 2017 (Hele dagen)

Tidspunkt: 
7. September 2017 (Hele dagen)
Vertilhøve: 
Litt regn av og til
Vannstand: 
Middels
Luft-temperatur: 
+ 10 grader
Vasstemperatur: 
+ 9 grader
Kommentar: 
Vannstanden er fin. Noen vak av og til. Ingen fiskere i elva i dag. Det har vært problem med datamaskinen så derfor ingen værmelding. I dag kom jeg utrolig nok inn.

Invitasjon til informasjonsmøte og gruppearbeid om temakart for friluftslivområde

Tidspunkt: 
4. Oktober 2017 - 18:00
Beskrivelse: 

Stad: Eksingedalen skule

Tilskipar: Vaksdal kommune

Det vert lagt opp til ope møte med invitasjon gjennom media. I tillegg vert organisasjonar og eldsjeler tilskrive. 
Kommunen har informasjon om prosjektet på nettsidene: https://vaksdal.custompublish.com/temakartfriluftslivomraader.6023125-31...

Desse nettsidere vert oppdatert med temakart og områdeskildringar i god tid før møta, og desse vil vere grunnlaget for presentasjon og gruppearbeid. 
 

meir fisk