oktober 2017

Smittande song-glede

Frå Voss til Eksingedalen med smil og musikk. Slik kan Vossagospel sin konsert i Nesheim kyrkje beskrivast. Koret, som også har medlemar frå Eksingedalen, fekk publikum til å delta med både song og klapping. Sjølv om dirigent Tom Jarle Istad Kristiansen kommenterte at «det var godt at folket hadde beina planta på jorda» då applausen og smila blant publikum ikkje vart etterfølgd av verbale utrop.

Informasjonsmøte om temakart for friluftsliv

Vaksdal kommune inviterer onsdag 4.oktober til informasjonsmøte og gruppearbeid om temakart for friluftslivområde i kommunen. Dette er eit ope møte med invitasjon gjennom media, i tillegg er organisasjonar og eldsjeler tilskrive.

meir fisk