Årsmøte Bygdarådet

Tidspunkt: 
6. April 2017 - 19:30
Beskrivelse: 

Årsmøte finn stad torsdag 6.april 2017 på Eksingedalen skule kl 19.30

Alle over 16 år som er folkeregistrerte i Eksingedalen har møterett og stemmerett ved årsmøtet i Eksingedalen Bygdaråd

meir fisk