Årsmøte i Eksingedalen Beitelag

Tidspunkt: 
28. Januar 2018 - 15:00
Beskrivelse: 

Ekstraordinært årsmøte i Eksingedalen Beitelag på Eksingedalen skule kl. 15.00

meir fisk