Bruopning på veg til Flatekvalstølen

Tidspunkt: 
26. Oktober 2019 - 14:00
Beskrivelse: 

Frammøte ved brua kl 14.00
Brubyggjarane inviterer alle til å vera med! 

meir fisk