Førjolsmøte på skulen

Tidspunkt: 
13. Desember 2016 - 19:30
Beskrivelse: 

Me lagar joledekorasjonar.
Lussekattar og gløgg

Kaffiutlodding
Kvinne- og familielaget

meir fisk