Fagmøte/våronn-møte

Tidspunkt: 
16. Februar 2017 - 11:00
Beskrivelse: 

Fagmøte i Ljosheim kl. 11.00. Landbruksrådgivinga og Vaksdal kommune.

meir fisk