Folkeavrøysting kommunegrenser

Tidspunkt: 
30. Mai 2016 - 15:00
Beskrivelse: 

Vallokale på Eksingedalen skule, kl 15-19.

meir fisk