Frilufts-gruppe Overnatting!

Tidspunkt: 
17. Februar 2017 - 18:00
Beskrivelse: 

Overnatting i Gapahuken og i lavvo i Almane.
Varar til kl 11 laurdag 18.februar.

meir fisk