Gudsteneste i Nesheim kyrkje

Tidspunkt: 
28. Mai 2017 - 11:00
Beskrivelse: 

Gudsteneste i Nesheim kyrkje kl.11.00 ved sokneprest Frode Kvamsøe. Nattverd. Offer til Kirkens SOS, Bjørgvin. Kyrkjekaffi.

meir fisk