Invitasjon til informasjonsmøte og gruppearbeid om temakart for friluftslivområde

Tidspunkt: 
4. Oktober 2017 - 18:00
Beskrivelse: 

Stad: Eksingedalen skule

Tilskipar: Vaksdal kommune

Det vert lagt opp til ope møte med invitasjon gjennom media. I tillegg vert organisasjonar og eldsjeler tilskrive. 
Kommunen har informasjon om prosjektet på nettsidene: https://vaksdal.custompublish.com/temakartfriluftslivomraader.6023125-31...

Desse nettsidere vert oppdatert med temakart og områdeskildringar i god tid før møta, og desse vil vere grunnlaget for presentasjon og gruppearbeid. 
 

meir fisk