Joletrefest på skulen

Tidspunkt: 
20. Desember 2017 - 19:00
Beskrivelse: 

Alle er velkomne!
Helsing elevar og lærarar ved skulen

meir fisk