Kyrkjegardsdag på Nesheim

Tidspunkt: 
24. Mai 2017 - 15:00
Beskrivelse: 

Kyrkjegardsdag på Nesheim onsdag 24. mai, 15.00-17.00. Astrids gartneri sel blomar. Soknerådet stiller med kaffi og kaffimat.

meir fisk