Kyrkjekafè i Markhuset

Tidspunkt: 
6. Mai 2016 - 19:30
Beskrivelse: 

Kyrkjekafè i Markhuset (mellom Nesheim og Brakestad). Pizzabufet, andakt, allsong. Arrangør: Nesheim Sokneråd

meir fisk