Møte hjå Inger og Yngve Lavik

Tidspunkt: 
23. Februar 2016 - 20:00
Beskrivelse: 

Møte hjå Inger og Yngve Lavik tysdag 23. februar kl. 20.00. Leiv Nesheim frå Nordhordland Indremisjon deltek.

meir fisk