Møte hjå Inger og Yngve Lavik

Tidspunkt: 
9. Februar 2017 - 20:00
Beskrivelse: 

Møte hjå Inger og Yngve Lavik torsdag 9. februar kl. 20.00 ved Leiv Nesheim og Arvid Larsen, Nordhordland Indremisjon.

meir fisk