Møte i Nesheim kyrkje

Tidspunkt: 
1. April 2016 - 20:00
Beskrivelse: 
Møte i Nesheim kyrkje
fredag 1. april kl. 20.00
Tale av Olav Eikemo frå Indremisjonen,  
Kollekt.  Velkomne
meir fisk