Møte i Nesheim kyrkje

Tidspunkt: 
29. April 2016 - 20:00
Beskrivelse: 

Møte I Nesheim kyrkje fredag 29. april kl. 20.00. Arvid Larsen og Leiv Nesheim frå Nordhordland Indremisjon deltek.

meir fisk