Møte i Nesheim kyrkje

Tidspunkt: 
24. Februar 2018 - 15:00
Beskrivelse: 

Møte i Nesheim kyrkje kl. 15.00 ved Leiv Nesheim og Berger Gjelsvik. Innslag for borna. Nordhordland Indremisjon

meir fisk