21. Juli 2017 (Hele dagen)

Tidspunkt: 
21. Juli 2017 (Hele dagen)
Vertilhøve: 
Skyet opphold
Vannstand: 
Lav
Luft-temperatur: 
+ !6 grader
Vasstemperatur: 
+ 10 grader
Kommentar: 
Skyet oppholdsvæer og litt svak vind av og til. Litt sporadisk vaking.
meir fisk