28. April 2017 (Hele dagen)

Tidspunkt: 
28. April 2017 (Hele dagen)
Vertilhøve: 
Pent
Vannstand: 
Under middels
Luft-temperatur: 
+ 5 grader
Vasstemperatur: 
+ 2 grader
Kommentar: 
Litt svak vind på og av. Mye sipvak i går på mitre deler av Teigavatneti går kl 17.15 Dette sjer som regel rett etter sola er gått ned. Steinfluer og Mygg.
meir fisk