Andre tonar i kyrkja på Flatekval

- Det går ikkje an å spela halvtonar på torader, det styrte valet av salmar, sa Svein Trefall, etter at den første toradergudstenesta i Eksingedalen var over. Difor var de mange kjende "bedehussongar" på salmelista den dagen. I tillegg til å spela til salmane, stod Toradergruppa for både preludium og postludium i kyrkja på Flatekval den vakre søndagsettermiddagen i februar.

Foto: Kyrkjeblad for Vaksdal/Magnar Nese

meir fisk