Blide trimmarar på felles søndagstur

9 turgåarar møttest på Ekse til Eksingedalen IL sin fellestur til Eksestølen. Det var vårleg i lufta, med varmegrader og litt skoddeyr. Sikta var periodevis dårleg, så alle valde vegen attende til Ekse i staden for mot Nesheimstølen.

Opp att frå Eksestølen. Alle var glade for at det var fellestur - så ein kom seg ut på ski denne søndagen også! Foto:LivABergo

 

 

 

 

 

Nistepause på
Eksestølen
.

Kaffi og litt mat er alltid triveleg på tur!

Foto: LivABergo

meir fisk