Butikkstyrar i Eksingedalen

Eksingedalen Nærbutikk

Sukhjeet Kaur Bharj ynskjer å avslutte butikkdrifta ved Eksingedalen Nærbutikk. Difor er Eksingedalen no på  jakt etter nye driftarar i bygget på Lavik, som dalen eig. Det er difor eit AS og varelageret i butikken som er til sals. Interesserte må difor ta kontakt med Sukhjeet for nærare informasjon.

meir fisk