Gudsteneste i Eksingedalen kyrkje

"Gudsteneste med torader

Komande søndag syter Toradergruppa i Eksingedalen for det meste av musikken ei gudsteneste.
Det skjer i Eksingedalen kyrkje på Flatekval, og dei skal både spele til salmane og syte for det meste av musikken elles.
Det var soknerådet som tok initiativ til å bruke desse lokale musikarane i ei gudsteneste, og om ettermiddagen denne søndagen skjer det.
Sjølve gudstenesta vert ganske så vanleg, men ho vert kan hende gladare enn elles, for toraderane kan berre spele musikk i dur!
Når soknerådet i tillegg freistar med kyrkjekaffi, må vel berre dette bli ein fin ettermiddag i kyrkja?"

Slik lyder meldinga frå kyrkjekontoret. Under finn du plakaten for gudstenesta.

meir fisk