Har nokon bilete frå idrettsaktivitet i Eksingedalen?

Styret i Eksingedalen IL ynskjer å visa fram laget sin aktivitet i 40 år. Her treng ein hjelp frå medlemmar! Har du bilete å låna ut? Bileta skal setjast saman til ei biletframsyning på jubileumsfesten 29.oktober. Ta kontakt med LivAnne eller andre i styret innan 18.oktober dersom du har bilete.

meir fisk