Joleverkstader i Eksingedalen

Tradisjonen tru inviterer Kvinne- og familielaget til joleverkstad i Eksingedalen. I år er det to arrangement. Den første joleverkstaden er  i Ljosheim laurdag 3.desember kl 11 - 15, for born i alle aldrar. Her vert det verkstad og baking av peparkaker og jolemenn.
Kl 13 er det kafè med graut, jolebakst og kaffi - ope for alle som har lysst!

Luciadagen, tysdag 13.desember vert det førjolsmøte og joleverkstad for vaksne kl 19.30 på skulen. Her kan ein laga dekorasjonar til jol, og det vert servert "lussekattar", kaffi og gløgg.

Eksingedalen Kvinne- og familielag ynskjer alle velkomne!

 

meir fisk