Lite ny asfalt i år

Det har vore særs slitsamt - både for førar og bil å ferdast på vegane i Eksingedalen siste tida. Oppsprukken asfalt, humper og holer -  og konsekvenser av vegarbeid set sit preg på bilturen gjennom dalen. Fleire stikkrenner er fornya - men er der håp om betring av vegdekket med det første?

Flikking av hole i asfalt - ser ut for å bli meir slikt. 

Frå Statens Vegvesen får me i dag følgjande informasjon om planar for veg-vedlikehald i Eksingedalen i år:

-Etter utskifting av stikkrenner i området Bindingsbø-Nese, skal det leggjast på midlertidig dekke med asfalt ( sannsynlegvis det dei no har lagt på). Over sommaren skal der kome nytt berelag med penetrert pukk på strekninga der stikkrennene er skifta ut ( ca 8 km).

-Der asfalt elles i dalen er dårleg, vil der kun bli utført flikking. Der er ikkje løyvd noko pengar til asfalt på fylkesvegar i heile Vossa-regionen i år. Vegvesenet er klar over at her er fleire område med veldig dårleg dekke i Eksingedalen.

-Trefallstranda: dei vil starte oppatt med arbeid her rundt midten av mai, og vere ferdig til sommar-ferien. På denne strekninga skal der asfalterast.

meir fisk