Lukkast ikkje med å løysa ut snøskred

Trefall 25. februar kl. 10.45

Første smell er utløyst. Det danna seg ei lita sprekke i snøen, men det blei ikkje utløyst skred slik ein håpa på. Heller ikkje dei andre forsøka lukkast.

 

Helikopter med DaisyBell hengande under. Den klokkeliknande saken vart plassert nesten ned på snøen der geologen som var med i helikopteret rekna med at det var lettast å laga skred. Så vart lydbølga utløyst. Tilskodarane skunne sjå eit raudt lysglimt og høyra ein smell.
Brotkanten til skreder som gjekk natt til mandag ser ein til høgre for klokka.

Det kan vera fleire årsaker til at ein ikkje lukkast. 1)Det er nokre dagar sidan det kraftige snøfallet. 2)Snøen har sett seg og er ikkje lenger så ustabil. 3)Det er vanskeleg å finna det puktet der "sjokket" frå klokka når lettast ned det ustabile snølaget som fins i overgangen mellom gammal og ny snø.

Sjå også her: http://www.nrk.no/hordaland/bruker-knallgass-og-helikopter-for-a-utlose-snoskred-1.12822997

 

 

meir fisk