Registrering av nye liv i sauemagane, på sjølvaste morsdagen

Fosterteljar Tor Erok Ertzaas frå Levanger startar rundreisa si med fosterteljing 11.januar kvart år. Han reiser rundt til saueflorar i heile Noreg, og leitar etter nye livsteikn. 7 veker brukar han på rundreisa si, og er som regel heime att på garden sin i Trøndelag 27.februar kvart år. Målet er å komma attende på faste datoar kvart år.

Fosterteljar Ertzaas, omreisande med ultralydapparat i kofferten.

- Foster mellom 35 og 100 dagar er lettast å sjå, fortel Ertzaas.

Så han har difor tid på seg til å komma runden rundt i rett tid. Dei med seinaste lammeseson får besøk til sist, tilpassa den geografiske reiseruta, sjølvsagt.

Når ein veit kor mange foster sauen ber på, kan fôringa tilpassast til dette. Og bonden kan vera klar til adopsjon når ein sau som ventar eitt lam skal lemma.Det vert eit godt lammeår i år også, melder sauabøndene i Eksingedalen. I år var forsterteljinga på sjølvaste morsdagen, lite ante nok sauane om det!

meir fisk