Resultat frå RÅDGJEVANDE FOLKERØYSTING i Eksingedalen valkrins

Resultatet frå Eksingedalen valkrins er:

24 røysta for alternativ 1: Vaksdal som eigen kommune
23 røysta for alternativ 2: Vaksdal kommune saman med Bergen kommune
19 røysta blankt

I alt står 126 personar i dette mantalet som gjeld alle f.o.m 16 år frå Nese til Gullbrå. 66 røyster vart tald opp i valkrinsen, i tillegg kjem dei som har stemt på førehand og dei som stemmer andre stader i kommunen på valdagen.

meir fisk