Sakliste til årsmøte klar

Til årsmøte i Eksingedalen Bygdaråd 6. april, er fylgjande saklite klar:

 

Endeleg sakliste til årsmøte i Eksingedalen Bygdaråd:

1.    Godkjenning av innkalling og sakliste

2.    Val av møteleiar og skrivar

3.    Gjennomgang av årsmelding for 2016

4.    Rekneskap for 2016

5.    Val av arbeidsstyre. Noverande arbeidsstyre er: Laila Bolstad (ikkje på val), Frøydis Gullbrå (på val), Jon Trefall (på val).

6.    Drøfting av aktuelle arbeidsområder for Bygdarådet for kommande år.

a.    Rekkverk utsette stader langs fv 344

b.    Få i gong komite for arbeid med fiber-i-vegg

c.    Heimebaserte tenester (frå Vaksdal kommune) i Eksingedalen

7.    Info om Tour des fjords – internasjonalt sykkelritt gjennom nedre del av Eksingedalen 25.mai. Lokalt arrangement i tilknytning til dette.

8.    Vandreutstilling om flystyrt på Kvitanosi – til Eksingedalen?

9.    Starte opp «kreftkafè» i dalen, evt samarbeid med Modalen?

meir fisk