Salmekveld i Nesheim kyrkje

Nesheim sokneråd inviterer til salmekveld. Kantor James Reed på orgel og piano. Hanna Gullbrå med song. Allsong.

meir fisk