"Skjærtorsdags-Bingo"

Tradisjonen tru var gymsalen på skulen godt fylt opp av forventningsfulle bingospelarar torsdagskvelden i påska. Foto: LivABergo

Dette er ein årelang tradisjon i Eksingedalen. Først var det skytterlaget som hadde bingo, i mange år har no Eksingedalen IL vore bingovertar. Dette er idrettslaget si viktigaste inntektskjelde - og går til aktivitet for born, ungdom og vaksne. Laget set stor pris på at så mange støtter opp om arrangementet! Og jammen er det kjekt å sjå at så mange av påsketuristane i Eksingedalen også finn fram til bingoen!

meir fisk