Trefallstranda får breiare veg

Arbeidet viser godt i det mest rasfarlege partiet av Trefallstranda. Noko av overskotsmassane er brukt til utbetring av innmark på Trefall.

Slik ser det no ut frå Oddaneset i retning mot Trefall.

Ved Merkesneset, grensa mellom Brakestad og Trefall.

Foto: Magnar Nese

meir fisk