Trefallstranda opna

Tysdag 23. februar kl. 15.00 vart vegen mellom Brakestad og Gullbrå opna for trafikk.

meir fisk