Undra seg til sølvmedalje

Kvifor fins det stølar i dalen vår? Arbeidet med dette spørsmålet resulterte denne veka i tur til prisutdeling på VilVite-senteret i Bergen for elevar og lærarar ved Eksingedalen skule. Her ser me dei stolte prisvinnarane.

Slik vurderte juryen arbeidet til elevane ved Eksingedalen skule.

"Juryens tilbakemelding på prosjektet "Kvifor finns det stølar i dalen vår?" av 2.-6.klasse ved Eksingedalen skule: Dere har valgt en klar og tydelig problemstilling, gjort et flott arbeid og undersøkt temaet fra mange ulike kilder. Rapporten dere har levert er ryddig og fin med flotte bilder og tegninger, og dere har formidlet veldig godt. Dette kan dere være stolt av! Veldig kjekt at dere forsker på noe som er lokalt og knyttet til samfunnet vårt, og der dere er med på å holde tradisjoner og skikker kjent. Dere har selv fått føle på hva det vil si å reise til stølen,  og det er flott at dere har ryddet og merket stier som et biprodukt av forskningen. Dere formidler forskningen deres til andre på en strålende måte med presentasjon, utstilling og stølskafé. Neste gang dere forsker kan dere tenke på å ta med flere kvantitative data - det vil si tall på hvor mange har dere spurt, hva de svarte, osv. Sett det gjerne opp i tabeller eller grafer, så blir det lett å skjønne for de som leser. Men alt i alt, er dette veldig bra jobba – og juryen kårer dere derfor til sølvvinnere i Nysgjerrigper-konkurransen 2017!

Elevar og lærarar saman med juryen. Foto: VilVite

Nysgjerrigper er ein person som vågar å stilla spørsmål, og som krev å få svar, heiter det på heimesida deira. Elevar og lærarar får trening i forskingsmetodar i arbeidet. Du kan lesa meir om Nysgjerrigper her:  https://nysgjerrigper.no/Artikler/om-nysgjerrigper

Der kan du også lesa Eksingedalen skule sin rapport.  https://www.nysgjerrigpermetoden.no/Prosjekt/Report/50496

 

meir fisk