Flom i Ekso

Denne videoen tok Audun Yndestad av Ekso under haustflomen.

meir fisk