Ope møte om historisk fjellturprosjekt

Av Liv Anne fre 24.05.2024 - 16:03
Arne Høyland, frå Eikangervåg i Osterfjorden, har teke initiativ til oppstarten av eit historisk fjellturprosjekt - det vil seia å rekonstruera Gulatingferdi frå Eksingedalen til Guløy/Flolid i Gulen i 2025.

Dette kan ein høyra meir om på ope møte i Grendahuset Ljosheim i Eksingedalen, tysdag 4.juni klokka 19. Her ynskjer ein alle med interesse for prosjektet velkomne!
Grendahuset Ljosheim syter for sal av kaffi og kaffimat.

 

Mobile Worker

Uni

Ein 17.mai for minneboka!

Av Liv Anne lør 18.05.2024 - 09:41
Det er langt imellom så tidleg vår, så varmt - og så mange menneske samla i Eksingedalen til 17.mai! Dagen var fantastisk på alle måtar, og det er lett å gle dei frammøtte med så vakre rammer som ein hadde dette året.

Godt over 100 menneske var samla på oppveksttunet i Eksingedalen.

Frå mosebane til grusbane

Av Liv Anne tor 02.05.2024 - 21:58
Naturen var godt i gang med å ta fotballbanen på Bergo attende til natur. Om få år ville det fort vore blandingslauvskog med bjørk og osp, grasdekke og mose.
Takka vera ein iherdig arbeidsgjeng er det no grusbane att, klar til bruk.

Årets eksingedøl 2024

Av Magnar fre 12.04.2024 - 10:10
Eksingedalen Bygdaråd ynskjer forslag til "årets eksingedøl 2024. Utnemninga vil føregå på 17.mai-festen på Bergo. Foreslå den personen som du meiner fortener ei slik utmerking. Tenk på personar som du tenkjer på som viktige bidragsytarar for at dalen skal fungere, i smått og stort.
Send forslag til magnanes@online.no

Førstehjelpskurs i Eksingedalen

Av Liv Anne tor 11.04.2024 - 14:39

Denne veka har 18 eksingedølar fått opplæring i førstehjelp og bruk av hjartestartar.

-Eg er imponert over kor organisert dette er i Eksingedalen, sa kurshaldar Lasse Fossedal. For responstid om uhellet skulle vera ute, er lang i Eksingedalen. Det tek tid før helsepersonell er på plass, og at ein kjem fort i gang med livreddande førstehjelp er heilt avgjerande.