Idrettslaget inviterer til PÅSKEREBUS!

Av Liv Anne fre 03.04.2020 - 19:04
Eksingedalen idrettslag inviterer alle med på påskerebus. Idrettslaget har som mål at alle kan ha ein felles aktivitet i påska, sjølv om ein ikkje kan vera saman. Rebusen kan gjerast åleine eller saman med dei ein bur med. Aldersgrense: 0-100 år.

Postane er komme opp - og er å finna frå Ljosheim på Flatekval til enden av vegen på Gullbrå. Det er i alt 9 postar med ein bokstav og eit bilete på kvar post. Rekkefølgja ein hentar inn i, har ingeneting å seia. For til slutt set ein dei 9 bokstavane saman til eit løysingsord.

Frist for innlevering er fredag 10.april kl 20. Vinnarar kan henta premie hjå Hege på butikken påskeafta.

 

Mobile Worker

Fjelltrim i påska?

Av Liv Anne tor 02.04.2020 - 18:34
Me er heldige som har både korte og lange turar her me bur i Eksingedalen. Å gå i kø treng me heller ikkje vera redde for, slik ein må passa seg for andre stader i desse dagar. Turgruppa har sett opp turprogram for våren, og håpar at onsdagsturane kan gjennomførast.

Den årlege fellesturen til Kvitanosi kan me ikkje planleggja som fellestur denne påska, sidan situasjonen er som den er i verda. Om du skal til fjells i påska så ver merksam på at det er mykje snø i fjellet. Siste tida har det vore mykje nedbør, både snø og regn - og med mykje vind i tillegg er det store skavlar og stor rasfare. Bruk varsom.no.

Kanskje det freistar å samla poeng til Fjelltrimmen?
Uni

Unntakstilstand i heile landet: Ta vare på kvarandre

Av Liv Anne tor 12.03.2020 - 18:54
Frå i morgon stengjer alle skular og barnehagar i landet. Dette gjeld til og med 27.mars.

Dette er ein heilt spesiell situasjon. No er det viktig at alle gjer sin del for å begrensa smittespreiing av koronaviruset. Alle vert oppmoda om mist mogeleg kontakt. Matbutikkar vert opne i denne perioden - og folk oppmodast om å dele, ikkje hamstra.

Sjå stadig oppdatert informasjon for Vaksdal Kommune:
https://www.vaksdal.kommune.no/innhald/helse-sosial-og-omsorg-bustad/korona2/oppdateringar-korona/

I Eksingedalen betyr dette at alle arrangement som er oppsett i denne perioden, trening, årsmøte mm må avlysast/utsetjast.


Vaksdal kommune gjev i dag nye råd til innbyggjarane:

Av Liv Anne ons 11.03.2020 - 17:56
Kommunen føl løpande råd frå nasjonale myndigheiter og er i beredskap om det kjem smitta personar til kommunen.
For å førebyggja og begrensa smitte, og verna sårbare grupper gjev kommunen nokre råd til innbyggjarane og har utarbeidd reglar for tilsette.

Oppdatert informasjon frå Vaksdal Kommune er å finna her:

https://www.vaksdal.kommune.no/innhald/helse-sosial-og-omsorg-bustad/korona2/koronarad/

Eksingedalen treng lærar!

Av Liv Anne man 02.03.2020 - 15:27
Vil du prøva deg som lærar i Eksingedalen?

Frå ca 1.mai er det ledig vikariat ut året - og frå hausten er det også ledige stillingar!

Eksingedalen skule er ein fådelt barne - og ungdomsskule. Dette skuleåret er det åtte elevar på skulen, til neste år aukar talet til ti.
Skulen har tradisjon for praktisk og tverrfagleg arbeid på alle årstrinn, eit godt læringsmiljø og godt samhald.