Årsrytme på heimegarden - Våronn

Av Svein lør 03.04.2021 - 09:27
Jakob Høvik (1931-2014) vaks opp på Høvik, i ein stor søskenflokk. Han vart seinare lærer og rektor, og busette seg etter kvart i Telemark. Etter at han gjekk av med pensjon, starta han å skrive ned smått og stort frå barndom og oppvekst i Eksingedalen. Mellom anna skreiv han om «livet på garden» og arbeidsoppgavene i dei ulike årstidene.
Eksingedalen.no har fått lov å publisere tekstane og vil legge desse ut som 4 artiklar utover året. Utdrag av teksten kan lesast i artikkelen, og heile teksten er vedlagt som PDF fil.
Det er sonen Kjartan Høvik som har sendt oss tekstane

 

Mobile Worker

Uni

Endeleg skirenn!

Av Liv Anne søn 21.03.2021 - 17:35
Endeleg vart det eit skirenn, det første og det siste for Eksingedalen IL i 2021.
Det er lite snø på Nesheim, for lite til å køyra skiløype no. Men i høve skirennet var det laga fin løype med spor tur/retur, ca 1 km.
Rennet var for dei under 20 år, og berre lokalt for Eksingedalen. 10 løparar stilte til start.

Tida med alle årsmøta

Av Liv Anne ons 17.03.2021 - 18:54
Koronaåret har skipla mange datoar. No ser det ut til at årsmøta kan haldast i Grendahuset Ljosheim, og Ljosheim er rigga opp etter smittevernreglar. Alle får tilvist plassar, med god avstand mellom seta. Først ut er Kvinne- og Familielaget, så kjem idrettslaget og Grendahuset Ljosheim rett over helga.

Barnehagen opnar att i Eksingedalen

Av redaktør fre 12.03.2021 - 14:52

Formannskapet i Vaksdal vedtok denne veka at barnehagen i Eksingedalen opnar att i august. "Barn frå Eksingedalen skulekrins får tilbod om barnehage på Bergo, og barn frå Eidslandet krins får tilbod om plass i Modalen", står det i vedtaket til Formannskapet.

Dette er ei "glad-sak" for Eksingedalen!

TINE premierer

Av Magnar ons 03.03.2021 - 08:32
På Nesheim vart de is og nonstop til dessert då TINE premierte for levering av mjølk av høgste kvalitet. Og isen var frå Diplomis, som er eigd av TINE. Alle i familien bidreg i fjøset, og var glade for å få 5-årsplakett. Denne plaketten er trinn 1 av 4 i premieringssystemet.
TINE er eit samvirkefortak, eigd av mjølkebønder, som ynskjer å gjere stas på dei som lukkast med å levera mjølk av topp kvalitet. I produsentlaget Vaksdal/Modalen vart det delt ut to 5-årsplakettar dette året.
Les under kva som må til for å oppnå dei ulike premiane.

Eventyrlystne Laila!

Av Liv Anne fre 19.02.2021 - 14:46
Laila Mette Bolstad reiste siste dagane i januar til ei fjellstove i Rana kommune, rett ved svenskegrensa.

Kvifor gjorde ho det? Jau, for å jobba i førstelinja – for å hindra importsmitte av koronaviruset til Noreg. Døgnet rundt er ho med på testing på landegrensa.

Kurs i førstehjelp utsett atter ein gong - og det er framleis ledige plassar!

Av Liv Anne tir 16.02.2021 - 08:20
Kvinne- og familielaget og Eksingedalen IL inviterer til førstehjelpskurs. Kurset vil ha særleg fokus på hjarte- og lungeredning og opplæring i bruk av hjartestartarane.

Nye kursdatoar er onsdag 24. mars og torsdag 25.mars. Dei påmeldte har fått melding om dette - og det er framleis ledige plassar! Ta i tilfelle kontakt med Britt.

Gudsteneste med påmelding

Av Magnar man 15.02.2021 - 15:44
Søndag 21. februar er det gudsteneste på Nesheim, med årsmøte etterpå. For å delta må du melda deg på. Gudstenesta vert inne i kyrkja. Då har me, etter koronareglementet som gjeld no, berre lov til å vera 10 peronar tilstades, utanom dei som gjer teneste. Det er enno ledig plass.

Stor oppleving med «Stjerneteller»

Av Liv Anne tir 02.02.2021 - 15:30
Den kulturelle skulesekken tildeler skulane ulike formidlarar innan kunst og kultur. Det er ei nasjonal satsing, administrert av fylkeskommunen Vestland. Eit av måla er å medverka til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst – og kulturtilbod. Dette fekk elevar og tilsette ved Eksingedalen skule verkeleg i dag.