Mobile Worker

Uni

Unntakstilstand i heile landet: Ta vare på kvarandre

Av Liv Anne tor 12.03.2020 - 18:54
Frå i morgon stengjer alle skular og barnehagar i landet. Dette gjeld til og med 27.mars.

Dette er ein heilt spesiell situasjon. No er det viktig at alle gjer sin del for å begrensa smittespreiing av koronaviruset. Alle vert oppmoda om mist mogeleg kontakt. Matbutikkar vert opne i denne perioden - og folk oppmodast om å dele, ikkje hamstra.

Sjå stadig oppdatert informasjon for Vaksdal Kommune:
https://www.vaksdal.kommune.no/innhald/helse-sosial-og-omsorg-bustad/korona2/oppdateringar-korona/

I Eksingedalen betyr dette at alle arrangement som er oppsett i denne perioden, trening, årsmøte mm må avlysast/utsetjast.


Vaksdal kommune gjev i dag nye råd til innbyggjarane:

Av Liv Anne ons 11.03.2020 - 17:56
Kommunen føl løpande råd frå nasjonale myndigheiter og er i beredskap om det kjem smitta personar til kommunen.
For å førebyggja og begrensa smitte, og verna sårbare grupper gjev kommunen nokre råd til innbyggjarane og har utarbeidd reglar for tilsette.

Oppdatert informasjon frå Vaksdal Kommune er å finna her:

https://www.vaksdal.kommune.no/innhald/helse-sosial-og-omsorg-bustad/korona2/koronarad/

Eksingedalen treng lærar!

Av Liv Anne man 02.03.2020 - 15:27
Vil du prøva deg som lærar i Eksingedalen?

Frå ca 1.mai er det ledig vikariat ut året - og frå hausten er det også ledige stillingar!

Eksingedalen skule er ein fådelt barne - og ungdomsskule. Dette skuleåret er det åtte elevar på skulen, til neste år aukar talet til ti.
Skulen har tradisjon for praktisk og tverrfagleg arbeid på alle årstrinn, eit godt læringsmiljø og godt samhald.