Ope møte om historisk fjellturprosjekt

Av Liv Anne fre 24.05.2024 - 16:03
Arne Høyland, frå Eikangervåg i Osterfjorden, har teke initiativ til oppstarten av eit historisk fjellturprosjekt - det vil seia å rekonstruera Gulatingferdi frå Eksingedalen til Guløy/Flolid i Gulen i 2025.

Dette kan ein høyra meir om på ope møte i Grendahuset Ljosheim i Eksingedalen, tysdag 4.juni klokka 19. Her ynskjer ein alle med interesse for prosjektet velkomne!
Grendahuset Ljosheim syter for sal av kaffi og kaffimat.

 

Mobile Worker

Uni

Kantklipping i Eksingedalen

Av Magnar tir 15.08.2023 - 21:15
Vegen gjennom Eksingedalen er smal og svingete. No i august er den blitt visuelt endå smalare på grunn av at kantvegetasjonen mange stader legg seg inn over vegbana. Behovet for kantklipping er stort. Plantar og busker tek borti sidene på bilane når ein køyrer. Det er ikkje råd å sjå veg-grøftene lenger der det er mykje kantvegetasjon.

Eksingedalen Bygdaråd har sendt spørsmål til Presis Vegdrift om når kantklipping blir gjort i dalen. Svaret er slik: Kantslått skal i følgje vår kontrakt med VLFK foregå mellom 20. mai og 30. juni på første klipp. 2. klipp skal foregå frå 1. august og fram til 15. september.
I år under 1. klipp var det ein tørkeperiode og skogbrannfaren vart så stor at vi måtte avbryte klipping. 2. kantklipp startet den 1. august og vil gå iht oppsatt plan.

Reisebrev frå ei pilgrimsvandring

Av Liv Anne man 14.08.2023 - 20:42
I Eksingedalen er det mange som har observert "Tante Sigrid", Sigrid Tyssen, vandrande langs veg eller sti. For Sigrid er stadig ute å går, og no som pensjonist er "jobben å gå", seier ho. I tillegg til å gå i Eksingedalen og i byfjella i Bergen, er Sigrid ein ivrig pilgrimsvandrar om sommaren.

Idrettslagsaktivitet.

Av Magnar man 10.07.2023 - 20:43
Gjengen smilte bredt etter å ha fullført dei to første øvingane på idrettsmerkeprøven tidlegare i sommar. Halvannan time seinare hadde samtlege gjennomført alle øvingane, og klart merkekrava.
Magnar held, dersom du ser godt etter, miniatyrstatuetten som bevis på å ha klart krava til idrettsmerket i 25 år.

Fornya rasteplassar i Eksingedalen

Av Liv Anne ons 14.06.2023 - 13:56

Øvre Eksingedalen grunneigarlag har sytt for fornying av rasteplassane i øvre Eksingedalen. Det var grunneigarlaget som først fekk på plass fire fine rasteplassar med bord og benkar for over ti år sidan. No trengte desse møblane fornying, og i mai køyrde Inger og Trygve Nilsen rundt og leverte monteringsklare bord.

Dette er triveleg for både fastbuande og turistar i Eksingedalen.

Rydd Eksingedalen!

Av Liv Anne ons 31.05.2023 - 10:24
Frode Trefall, med hytte på Trefall, oppmodar om å bli med på ryddedugad i Eksingedalen!
Han brukte helga til å rydda får Bråtaleitet til Brakestad, og håpar fleire vil vera med å rydda!

- Dette er tida å gjera det, før graset vert for høgt, seier Frode.

Utfor Bergofossen

Av Liv Anne søn 28.05.2023 - 12:21
Dei første padlarane er observerte for sesongen, og det var ekstra kjekt å møta ein ung padlar frå eigen kommune.
Ruben J. Davidsen frå Dale hadde med seg ein tysk ven på padling i Eksingedalen laurdag i pinsehelga.