Folkemøte 27. november

Av redaktør tor 25.11.2021 - 12:42
Ein liten smak av vinter rundt vassdraget no seint i november.

No laurdag 27. november kl. 12 vert det ope folkemøte på Eksingedalen Oppveksttun, på skulen altså. Her vil ein gå gjennom hovedpunkta i ynskje og krav som er aktuelle no når konsesjonsvilkåra for Eksingedalsvassdraget skal fornyast.
Det vil sjølvsagt bli høve til å stilla spørsmål og koma med framlegg og ynskje som ein kan debattera på møtet. Synspunkt som kan auka kvaliteten på uttalen til vilkårsrevisjonen, er det framleis god opning for.

 

Mobile Worker

Folkemøte på oppveksttunet

Av Magnar man 22.11.2021 - 21:36
Laurdag 27. november håpar Bygdarådet du tek turen til Bergo for å høyra om arbeidet som er gjort med å lage uttale til konsesjonsfornyinga for Eksingedalsvassdraget. Og så satsar me på at uttalen vert endå bedre etter å ha fått tankar og innspel frå forsamlinga.
Vaksdal kommune seier at me kan gjennomføre planlagde arrangement berre me tenkjer smittevern. Og det gjer me.
Uni

Feit mjølk er god mjølk!

Av Liv Anne søn 06.06.2021 - 21:48
Denne veka fekk bøndene Haldis og Gaute Øvstedal diplom for topp kvalitet på mjølka. Det er Felleskjøpet som deler ut denne prisen, der totalt 150 mjølkebønder vert heidra for ekstra god kvalitet. Det er over 8 000 mjølkebønder i Noreg, og to av dei 150 som leverer mjølk av beste kvalitet, høyrer heime i Vaksdal kommune.

Ny bokkasse på Mjelkeplassen

Av Liv Anne tir 25.05.2021 - 22:41
Ein god trimtur er turen opp lia til Mjelkeplassen på Bergo. Dette er tredje året med trimbok på Mjelkeplassen. Idrettslaget planlegg motbakkeløpet "Gygrakjeften Opp" i september, og idrettslaget har no sett opp ny bokkasse for sesongen.

Det er eiga premiering på denne trimturen: Premie til den med flest turar - og premie til ein person med meir enn fem turar.

Ei oppkome av nyskaping og nyhende

Av redaktør ons 12.05.2021 - 14:32
Målt i høve til folketal må Eksingedalen vera best i landet på nyskaping og kjelde til nyhende.
Av Thomas Førde

Som frilans journalist besøkte eg dalen i januar. Sjølv om dagen var kort, i alle høve den tida med dagslys, temperaturen var iskald og vegane, smale, glatte og svingete, så blei det ein særs interessant, gild og utbyterik tur.

Utgangspunktet for reisa var å vitja Eksingedalen skule og sjå nærare på deira sjeldne og gode evne til å klekka ut unge forskarspirer som gong på gong vinn medaljar i den landsomfattande Nysjerrigper-konkurransen.

17.mai i Eksingedalen

Av Liv Anne søn 09.05.2021 - 21:10
- Du, skal me laga til 17.mai i år?
- Ja! Det gjer me!

Slik kom det til: Hege og Anna inviterer til alternativ 17.maifeiring ved butikken på Lavik, med smittevernreglane godt teke i vare.

Feiringa startar med tog frå butikken kl 12 til Rutatunet og tilbake. På butikken er det kort veg til isdisken, høve til å kjøpa is, brus, og det ein elles har lyst på.
Kawe og Bjarte ynskjer velkommen til "Kawe og Bjartes kafè!"